Vejret i Ry idag

og et par andre steder

Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. +4586891167 | ry@kanoferie.dk

Sæsonprognose:

Udsendt af DMI 16. april – gældende for maj, juni og juli 2019.

Maj: Måneden starter med højere tryk end normalt over Sydskandinavien, hvilket giver roligt, lunt og solrigt vejr, dog kan svage fronter nå landet fra vest eller sydvest med skyer og regn.
I løbet af maj forskydes højtrykket mod vest. Det åbner op for en nordvestlig eller vestlig strømning med lavtryk og fronter, der passerer landet med skyer og regn, afløst af korte perioder med roligt og solrigt vejr.
På dage med sol og en lidt varmere luftmasse kan temperaturen stige til over 20 grader, og især i den anden halvdel af måneden er det muligt, at der kommer et par sommerdage, hvor temperaturen lokalt overstiger 25 grader, som det gør næsten hvert år.

Samlet set ser maj måned ud til at ende tæt på normalen i forhold til både temperaturer og nedbørsmængder.

Juni: Prognoserne antyder, at vi ligger i en svækket vestlig strømning eller måske endda en overgang i en svag østlig strømning. Det betyder, at vi kan få længere perioder med roligt, lunt og solrigt vejr med dagstemperaturer mellem 20 og 25 grader. Dog vil fronter af og til passere landet med regn eller byger og lidt lavere temperaturer.

Temperaturen ender omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængden på landsplan ligger omkring eller lidt under normalen. Særligt om sommeren og i forbindelse med kraftige byger kan der dog være store regionale forskelle i nedbørsmængden.

Juli: Usikkerheden stiger, jo længere frem i tiden vi kigger. Men på nuværende tidspunkt er der en svag tendens til en fortsat svækket vestlig strømning i juli, hvilket vil betyde overvejende stabilt og pænt sommervejr.
Juli kommer derved til at ligne juni vejrmæssigt med perioder med roligt, lunt og solrigt vejr, af og til afbrudt af svage fronter med flere skyer og lidt regn og byger.
Hvis denne prognose holder skal der nok komme nogle gode sommerdage i juli, hvor temperaturer kommer op over 25 graders varme.

Julis temperatur ender omkring eller lidt over normalen, mens nedbørsmængden ligger omkring eller lidt under normalen. Særligt om sommeren og i forbindelse med kraftige byger kan der dog være store regionale forskelle i nedbørsmængden.

Af langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang.

Bemærk: Den normale temperatur og nedbør, der refereres til i prognoserne, er niveauet for de seneste 20 år (se også vejrdata for perioden 2006-2015). Det er altså ikke klimanormalen for 1961-1990, der henvises til.

Translate »